Jeg tilbyder

Reiki healing kurser

Qi Gong kurser

Tromme og lyd workshop

Alexanderteknik

Retreats i Sverige

Retreat  for mig er – at flytte mig ud af dagligdagen, at få plads til nyt perspektiv på min livssituation, at finde dybde, fred og ro i mig selv, at rejse hjem med fornyet energi, indsigt og mod på Livet.

I Sverige tilbydes  REiki kurser  –  Qi Gong kurser og/eller workshop samt  Lyd, Stemme og tromme worksholp  –   Workshop er altid en kreativ proces.  Her kan inddrages maling, sang, skrivning, kropsbevægelse, tromme. Et møde i Nuets muligheder i den eksisterende gruppe, hvor jeg bidrager som fødselshjælper og inspirator.

Taomaria Zillo Larsen

Taomaria Zillo Larsen

Mit sjælsnavn er TAO, som jeg modtog for 15 år siden. Først nu begynder jeg selv at kunne rumme og genkende, at sådan må det være. Efter 40 års søgen har jeg fundet Det, som altid har været… Det er livets gave. Opleveren til Livet som strømmer i sindet, kroppen og naturen som omgiver os. Enkelt, simpelt, men måske ikke så nemt. Jeg glædes stadig ved at skabe nye oplevelser og ved at skabe rum for andre, hvor de kan være og opleve Livfuldhed.

Jeg tror på Uendeligheden, Evigheden, En alt gennemtrængende Kraft
Jeg bruger aktivt tilgivelse, når sindet fanges i fortidens selvbegrænsende tanker. 

SANDHED, TILGIVELSE, FRIGØRELSE OG FULDKOMMENGØRELSE FOR ALLE VÆSNER PÅ ALLE PLANER.